Categories: Cẩm nangPublished On: 28/01/2021

Quy trình sản xuất hộp giấy

Quy trình sản xuất hộp giấy

28/01/21

Quy trình sản xuất hộp giấy tại công ty In Bao Bì Khang Nghi

  • Trao đổi ý tưởng với khách hàng

  • Thiết kế ý tưởng
  • In sản phẩm
  • Thành phẩm sau in

  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm

  • Giao hàng